کتابهای تاریخ هنر ایران و تاریخ هنر جهان جدید تالیف شده است . لطفا جهت تهیه فصل اول و دوم کتاب جدید با گروههای آموزشی هماهنگ فرمایید .
+ نوشته شده توسط گروه آموزشي گرافيك فارس در شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 9:24 |
فرا رسیدن مهر و سال تحصیلی ۹۰ - ۹۱ بر شما عزیزان مبارکباد .
+ نوشته شده توسط گروه آموزشي گرافيك فارس در شنبه سوم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 8:46 |
تغییراتی در رابطه با جشنواره هنرهای صورت گرفته که بدین شرح می باشد:

بخش هنر آموزی : حذف طرح درس ، ارسال ۲ اثر در دو زمینه متفاوت از هر هنر آموز ، ارسال آثار دو هنر آموز در هر رشته

بخش هنر جویی : فقط هنرجویان سال دوم تمام رشته ها در بخش طراحی می توانند شرکت نمایند ، فقط هنرجویان سال دوم رشته گرافیک و نقاشی می توانند آثار خود را در زمینه چاپ دستی ارائه نمایند

 

+ نوشته شده توسط گروه آموزشي گرافيك فارس در شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 10:13 |
طرح درس طراحی ۲

مهر ماه :

۱- طراحی از انواع برگ

۲- طراحی از انواع درخت - شناخت تکنیکهای مختلف برای طراحی از درخت

۳- طراحی از مجموعه چند درخت و مناظر ساده

۴- طراحی فیگور - حالت - طراحی سریع با مداد - کنته و ذغال

آبان ماه :

۱- طراحی از مناظر پیچیده تر - ترکیب عناصر مختلف طبیعت

۲-طراحی فیگور از هنر جویان در حالت های مختلف

۳- طراحی از طبیعت با قلم فلزی - راپید - خودکار یا خودنویس

۴- طراحی گل با تکنیکهای مختلف

آذر ماه :

1- طراحی چهره از زوایای مختلف

2- طراحی از بنا - پرسپکتیو یک و  دو و سه نقطه ای

3- طراحی از منظره با تکنیک آب مرکب

4- طراحی فیگور به صورت ذهنی

پروژه پایانی نیمسال اول : منظره 50*70 سانتیمتر- طراحی از بنا 50*70 سانتیمتر

دی ماه :

بازبینی کارهای انجام شده در طول ترم و تصحیح و آماده کردن جهت ژوژمان - مرور بر مباحث گذشته

برگزاری ژوژمان - برگزاری امتحان مشابه امتحان نهایی

بهمن ماه :

۱- طراحی آناتومی و حرکات بدن انسان

۲- طراحی از فیگور با جزئیات بیشتر

۳- طراحی از چهره از زوایای مختلف

۴- طراحی از دست و پا از زوایای مختلف

اسفند ماه :

۱- طراحی فیگور در اندازه بزرگ - با مداد - ذغال - کنته

۲- طراحی از جنسیت های مختلف پارچه

۳- طراحی از ترکیب چند فیگور

۴- طراحی منظره در محیط خارج از مدرسه

فروردین ماه :

۱- طراحی چهره و فیگور با آب مرکب

۲- طراحی چهره و اندام وترکیب چند فیگور با رنگهای محدود - تک رنگ - پاستل گچی و روغنی

اردیبهشت ماه :

۱- طراحی ذهنی از چند فیگور

۲- پروژه پایانی نیمسال دوم شامل ترکیب چند فیگور ۵۰*۷۰ سانتیمتر - طراحی چهره ابعاد بزرگ

۳- طراحی بنا و منظره در محیط خارج از مدرسه

۴- برگزاری ژوژمان

+ نوشته شده توسط گروه آموزشي گرافيك فارس در چهارشنبه سی ام دی ۱۳۸۸ و ساعت 8:15 |

بخش دوم :

 همزمان با تدريس تئوري فصل ششم  و هفتم تمرينات عملي فصل هشتم نيز كار شود .تمرينات به ترتيب زير ارائه شود :

1-     درقالب مستطيل هاي 2*6 كه به سه قسمت مساوي تقسيم شده باشد با استفاده ازرنگهاي اصلي رنگهاي فرعي را ايجاد كنيد. مانند جدول زير:

قرمز

 

نارنجي

زرد

2-     درقالب مستطيل هاي 2*18كه به نه قسمت مساوي تقسيم شده باشد رنگهاي اصلي و فرعي را با سياه و سفيدتركيب نماييد . مانند جدول زير:

سياه

 

 

 

 

يكي از رنگهاي اصلي يا فرعي

 

 

 

سفيد

در صورت دلخواه يكي از رنگها را پس از تائيد درجات تيرگي روشني در جدول 15*15 سانتيمتر كه هر ضلع آن به اا قسمت تقسيم شده باشد قرار مي دهيم .  مانند جدول زير: (به عنوان مثال با رنگ قرمز)

 البته رنگها را مي توان به صورت قطري ياضربدري يا هر فرم ديگر به دلخواه  در جدول قرار داد

سفيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سياه

 3- بااستفاده از رنگهاي اصلي و فرعي در جدولي به ابعاد 2*12 كه به 6 قسمت مساوي تقسيم شودنگهاي درجه سوم ( ميانه ) را بدست آوريد. (در صورت دلخواه تعداد خانه هاي مياني را بيشتر كنيد ) مانند جدول زير:

سبز

آبي

بنفش

قرمز

نارنجي

زرد

 

 

 

 

 

 

زرد

سبز

آبي

بنفش

قرمز

نارنجي

  بقیه در ادامه مطلب

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشي گرافيك فارس در شنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۸ و ساعت 11:46 |

طرح درس طراحی 1

مهر ماه  : 

جلسه اول : تدریس از ص  ۵ تا ۲۱ – تمرین : تمرین خطوط مختلف بروی کاغذهای مختلف              تمرین منزل : تمرین خطوط مختلف

جلسه دوم : تدریس از ص ۲۱تا۲۴  . تمرین خطوط مختلف – طراحی خطی از اشیاء – ارزش خطی-

 تمرین منزل : طراحی از طبیعت بیجان – ارزش خطی

جلسه سوم : تدریس ص 24 تا 30 – کادر – ترکیب بندی – تعادل – ارزش خطی

تمرین کلاس : ارتباط کادر با موضوعات مختلف – کپی برداری از طرحهای کتاب – ایجاد تعادل

تمرین منزل : طبیعت بیجان با در نظر گرفتن ارزش خطی – کادر و ایجاد تعادل

جلسه چهارم : تدریس ص 32 تا 50 – تمرین بررسی اثر مدادهایی مختلف بروی کاغذهای متفاوت – جدول سایه روشن با ابزارهای مختلف

تمرین منزل : طراحی از اجسام با استفاده از ارزش خطی و ایجاد تعادل – جدول سایه روش با یک نوع مداد و همچنین سایر ابزار اثر گذار طراحی

آبان ماه :

  جلسه اول : تدریس از ص 51 تا 57 – طراحی خطی از اجسام بیجان – ایجاد تنهای خاکستری – نور پردازی برروی احجام هندسی وطراحی از آنها – تمرین جنسیت سفال

تمرین منزل : هماهنگی خاکستری ها – تمرین جنسیت سفال

جلسه دوم : تدریس ص 57 تا 69 – کیفیت خطوط – طراحی خطی از پارچه – سفال

تمرین منزل : تمرین سفال همراه با پارچه

جلسه سوم : تدریس از ص 70 تا 77 – طراحی خطی – ساده کردن اجسام – تدریس جنسیت لعاب و پارچه

تمرین منزل : طراحی خطی سریع از اجسام ساده – ساده کردن اشیا – جنسیت لعاب 

جلسه چهارم : تدریس ص 78تا 85 – محور تقارن – اندازه گیری تناسب – ترکیب بندی – طراحی خطی با ذغال – جنسیت سازی و سفال – لعاب و پارچه

تمرین منزل : طراحی از اشیاء قزینه با استفاده از محورهای تقارن – اندازه گیری و تناسب اجسام – ترکیب بندی مثلثی

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشي گرافيك فارس در شنبه دوازدهم دی ۱۳۸۸ و ساعت 10:27 |
 

بارم بندی دروس سال دوم گرافیک :

۱- مبانی هنرهای تجسمی : ۴ تا ۵ نمره تئوری - ۱۵ تا ۱۶ نمره عملی ( در صورت تمایل چند نمره به آلبوم اختصاص داده شود )

۲- طراحی (۱ ) : کاملا عملی برگزار شود (در صورت تمایل ۴نمره سوال تئوری فقط در نیمسال اول )

۳- خوشنویسی : کاملا عملی برگزار شود ( از خط درشت و خط ریز )

۴- چاپ دستی : ۴ تا ۵ نمره تئوری - ۱۵ تا ۱۶ نمره عملی

۵- عکاسی (۱): ۱۰ نمره تئوری - ۱۰ نمره آلبوم

۶- تاریخ هنر ایران : کاملا تئوری

بارم بندی دروس سال سوم گرافیک :

۱- تصویر سازی : ۴نمره تئوری - ۱۶ نمره عملی

۲- صفحه آرایی : کاملا عملی ( در صورت دلخواه ۵ نمره تئوری )

۳- خط در گرافیک : ۵ نمره تئوری - ۱۵ نمره عملی  

۴- : کارگاه گرافیک : بصورت ژوژمان ( تا پوستر کودکان )

۵- مناظر و مرایا : ۴ نمره تئوری - ۱۶ نمره عملی  

۶- تاریخ هنر جهان :کاملا تئوری

۷- عکاسی( ۲) : ۵ نمره تئوری - ۱۵ نمره آلبوم

۸- طراحی (۲ ) : کاملا عملی برگزار شود (در صورت تمایل ۴نمره سوال تئوری فقط در نیمسال اول )

 

+ نوشته شده توسط گروه آموزشي گرافيك فارس در چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 9:24 |